Často kladené dotazy (FAQs)

Podle usnesení Policie ČR o zahájení trestního stíhání budovali obvinění systém Platon Life za pomoci níže uvedených společností, z nichž spousta má sídlo v zahraničí z důvodu, aby byla hůře vymahatelná práva klientů:

 • Platon institut s.r.o.,
 • Platon finance s.r.o. (Slovenská republika),
 • Platon Finance OÜ (Estonská republika),
 • Platon life limited (Velká Británie),
 • Platon finance limited (Velká Británie),
 • Platon life services LTD (Velká Británie),
 • Platon Services SE

Tím, že jste do systému Platon Life a do Platon Coinů vložil/vložila více peněz, než kolik Vám bylo vyplaceno (ve státních měnách či jiných kryptoměnách, nikoliv v PlatonCoinech), Vám byla způsobena škoda. Jako poškozený můžete (pokud chcete své peníze zpět, tak vlastně musíte) svůj nárok na náhradu škody uplatnit v trestním řízení. Obecně je tak zapotřebí učinit nejpozději před zahájením dokazování před soudem.

Jelikož je však v kauze Platon Life více než 2 tisíce poškozených, což je skutečně mnoho, rozhodl soud, že tento nárok mohou poškození uplatňovat pouze prostřednictvím společného zmocněnce. Současně bylo rozhodnuto, že si lze vybírat pouze mezi dvěma společnými zmocněnci, přičemž naše advokátní kancelář je jedním z nich.

Prvním krokem k Vašim penězům tak je výběr některého z těchto zmocněnců. Naše advokátní kancelář aktivně oslovuje všechny poškozené.

Jako škodu Policie ČR vede rozdíl mezi příchozími a odchozími platbami na účty společností zastřešujících sytém Platon Life. Příchozími platbami se rozumí především peníze, za něž byly nakoupeny Platon Coiny, případně další platby bez protiplnění.

Odchozími platbami z účtů společností se rozumí vrácené prostředky ve státních měnách (Kč, eura), případně jiné směněné kryptoměny, se kterými se dá bez omezení obchodovat. Problémem je, že obvinění veškeré vrácení peněz či jinou směnu PlatonCoinů úplně omezovali anebo alespoň ztěžovali, aby byl celý proces pro poškozené co nejméně výhodný.

Zhodnocení v podobě PlatonCoinů nemá na snížení škody vliv, neboť tato kryptoměna je v důsledku jednání obviněných prakticky bezcenná.

Trestní stíhání obviněných není zapříčiněno například tím, že by nedostáli svým slibům zhodnotit Vaše investice. Jejich trestná činnost je spatřována v tom, že v podstatě nikdy neměli v úmyslu usilovat o zhodnocení či alespoň udržení hodnoty Vašich vkladů. Podle usnesení Policie ČR bylo cílem obviněných obohatit především sami sebe, a to uváděním investorů v omyl o vlastnostech projektu Platon Life.

Podstatnou část finančních prostředků od poškozených obvinění vyvedli z bankovních účtů společností na své osobní účty, aby je následně používali pro svou osobní potřebu a další financování nákladného životního stylu. Jedinou významnou příjmovou stranou Platon Life činily platby od klientů, nikoliv zisky z dalších aktivit. Stejně tak v prospektu k projektu Platon Life (tzv. Whitepaperu) uváděli falešné informace o počtu uživatelů projektu. Rovněž nepravdivě proklamovali směnitelnost a volnou obchodovatelnost Platon Coinů, ačkoliv pravděpodobně ovlivňovali kurz měny strojovým obchodováním na burze, pravděpodobně tzv. schématem pump-and-dump, a veškeré zpětné směny za státní měny činily komplikovanými či nevýhodnými.

Rizikový může být z našeho pohledu takový odkup, který je prováděn za určitý poplatek, zejména pokud tento poplatek není nízký. V takovém případě je zde podle našeho názoru riziko, že se může jednat o způsob, jak z Vás vylákat další finanční prostředky s ohledem na tíseň poškozených a malou hodnotu PlatonCoinů způsobenou trestním řízením.

Ano, na Vašem postavení jakožto poškozeného se v trestním řízení nic nemění. Stále zůstává, že jste do Platon Life vložil/vložila své finanční prostředky v důsledku Vašeho uvedení v omyl, a společnosti Platon Life Vám nevrátily alespoň investované peníze.

V trestním řízení se používá zvláštní terminologie, která je odlišná od jiných druhů řízení. Zmocněnec je pojmenování pro právního zástupce poškozeného, jak jej používá zákon. Je tomu tak proto, aby bylo na první pohled zřejmé, že se jedná o právního zástupce v trestním řízení a na čí straně stojí. Podobně právní zástupce obviněného se v trestním řízení nazývá obhájce. Na rozdíl od obhájce však zmocněncem nemusí být pouze advokát. Přesto však v praxi právě z důvodu vysoké právní odbornosti jsou zmocněncem právě advokáti. Adjektivum „společný“ je ke zmocněnci připojováno v případě, že v řízení vystupuje větší počet poškozených.

Prostřednictvím společného zmocněnce tak v kauze Platon Life uplatňují poškození svá práva. Jelikož je počet poškozených v této kauze vysoký, rozhodl soud, že poškození mohou svá práva (včetně práva na náhradu škody) uplatňovat pouze prostřednictvím některého z ustanovených společných zmocněnců. V některých případech, jako je například tento, je tak společný zmocněnec v řízení nezbytný.

Na základě rozhodnutí soudu mohou poškození uplatňovat v řízení svá práva pouze prostřednictvím jednoho ze dvou vybraných společných zmocněnců.

Advokátní kancelář Petráš Rezek s.r.o. má bohaté zkušenosti jak v oblasti trestního práva, tak také ve všech ostatních právních odvětvích. Náš tým je tvořen až 40 právními specialisty, kteří poskytují právní služby na špičkové úrovni. Zároveň klademe velký důraz na osobní a individuální přístup ke každému klientovi, tak aby byly pečlivě hájeny jeho zájmy. Aktuálně zastupujeme v jiných kauzách stovky klientů po celé republice a také na Slovensku a se zastupováním většího počtu klientů máme bohaté zkušenosti.

Naše advokátní kancelář také získala v letech 2021 a 2022 prestižní ocenění Velmi doporučované advokátní kanceláře v České republice a umístili jsme se v žebříčku 100 nejzajímavějších advokátních kanceláří roku 2021 sestaveném magazínem Lawyers & Business.

Ze všech advokátních kanceláří, které byly za společné zmocněnce vybrány, máme zároveň nejvíce poboček po celé České republice – v Praze, Brně, Zlíně a Uherském Hradišti. Klienty pobývající na Slovensku by mohlo zajímat, že máme pobočku i v Bratislavě.

Máme tedy dostatečné kapacity, abychom řádně zajistili nároky co největšího počtu poškozených.

Finanční podmínky našeho zastupování jsme se snažili nastavit tak, aby se Vám účast v řízení co nejvíce vyplatila. Nakonec jsme se v naší kanceláři dohodli na výši zálohy 3 000 Kč bez DPH s tím, že podle našich zkušeností z jiných podobných trestních kauz by tato částka měla dostatečně pokrýt všechny naše náklady v průběhu trestního řízení.

Výše této částky vychází také z velkého množství poškozených, díky čemuž se mohou naše náklady rozprostřít mezi více jednotlivců. Nicméně se může bohužel stát, že se nám přihlásí málo klientů, a tudíž nebudou naše náklady rozloženy mezi dostatečný počet lidí, aby tato výše zálohové platby naše náklady pokryla. V takovém případě by Vám byla účtována dodatečná platba, nicméně stále se jedná řádově o jednotky tisíc Kč, což je stále mnohonásobně méně, než kolik by stálo naše zastupování za standardní hodinovou sazbu. Ačkoliv se podle našeho názoru jedná o málo pravděpodobnou alternativu, raději tuto možnost zmiňujeme, ať se pak případně vyhneme možným budoucím neshodám, že i po uhrazení zálohové platby by Vám bylo něco účtováno.

Výše vymožené částky se liší vždy případ od případu. Vše záleží na více faktorech, především na tom, jaký majetek se podaří nalézt u obviněných. V tomto ohledu je trestní řízení stále na počátku, a tak stále nevíme, kolik se toho podaří nalézt. Vymoženou částku může dále ovlivnit obvinění dalších osob. Do úvahy je nutné počítat také s tím, kolik poškozených se do řízení se svým nárokem přihlásí.

Bohužel Vám však v tuto chvíli neumíme sdělit více.

Uplatnit nárok na náhradu škody můžete pouze prostřednictvím některého ze 2 ustanovených společných zmocněnců. Jinými slovy potřebujete podepsat některému z těchto advokátů plnou moc, aby byla šance, že se Vám Vaše peníze vrátí.

Vzhledem ke skutečnosti, že v řízení figuruje velké množství poškozených, je zde možnost využít toho, že se náklady naší kanceláře rozpočítají mezi velký počet klientů. V současné době si dovolujeme našim klientům stanovit zálohovou platbu ve výši 3 000 Kč bez DPH s tím, že s ohledem na naše zkušenosti z podobných kauz se tato částka nebude nadále zvyšovat, a pokud bude, pak pouze řádově o jednotky tisíc Kč.

Bohužel však přesto nejsme schopni 100% zaručit, že vymožené prostředky budou vyšší než Vaše náklady za naše služby.

V důsledku uplatňování presumpce neviny nelze po obviněných obecně žádat, aby za Vás hradili náklady řízení, a to až do doby, než bude pravomocně shledána jejich vina. Vždy existuje v průběhu řízení určité procento pravděpodobnosti (byť třeba mizivé), že obvinění jsou nevinní. Až jakmile bude jejich vina prokázána nade vší pochybnost, budou odsouzeni, a bude jim uložena povinnost nahradit Vám náklady vzniklé v řízení. Samostatnou otázkou bohužel je, zda na toto zbyde majetek obviněných.

Ačkoliv bylo trestní stíhání obviněných zahájeno již v červnu minulého roku, dá se říci, že řízení je stále na počátku. V současné době Policie ČR stále shromažďuje nové důkazy a mj. i informace o dalších poškozených. Jakmile tato fáze řízení skončí, postoupí Policie shromážděné důkazy státnímu zástupci, který následně (pokud bude stále názoru, že byl spáchán trestný čin) podá obžalobu a tím začne řízení před soudem. K tomu může dojít nejblíže za několik měsíců. Celé řízení může (včetně případného odvolání obviněných) trvat i několik let.

V případě Vašeho zájmu o naše právní služby můžete využít především online formulář na těchto stránkách, který prosíme vyplňte dle uvedených pokynů a přiložte ofocenou plnou moc. Vzor plné moci můžete nalézt také na těchto stránkách.

Spojit se s námi můžete také prostřednictvím emailu na adrese poskozeni-platonlife@petrasrezek.cz.

V neposlední řadě můžete také navštívit jednu z našich poboček, a to podle následujícího:

 • Brno, Křenová 53, 602 00 Brno – Každé úterý 9:00 – 17:00
 • Praha, Opletalova 39, 110 00 Praha – Každý čtvrtek 9:00 – 17:00
 • Zlín, 2. května 7134, 760 01 Zlín – Po- Pá 9:00 – 17:00
 • Uherské Hradiště, Tř. Maršála Malinovského 306, 686 01 Uherské Hradiště – po tel. Domluvě
 • Bratislava, Bottova 7939/2A, 811 09 Bratislava – po tel. domluvě

V současnosti není stanovena lhůta pro výběr společného zmocněnce. Je však zapotřebí pamatovat na to, že čím později tak učiníte, tím později budete moct uplatňovat vliv na řízení svými procesními právy.

Zejména je důležité zvolit si společného zmocněnce v dostatečném časovém předstihu, abychom za Vás stihli uplatnit Váš nárok na náhradu škody. Ten je možné uplatnit nejpozději před zahájením dokazování v řízení před soudem. V současné době však řízení před soudem ještě neprobíhá a pravděpodobně několik měsíců ještě probíhat nebude. Přesto doporučujeme zvolit si zmocněnce co nejdříve, neboť se tím vyhnete případným potížím způsobeným administrativním přehlcením těsně před zahájením dokazování.

Náš tým je tvořen více než 40 právními specialisty, kteří poskytují právní služby na špičkové úrovni. Současně máme 5 poboček po České republice a na Slovensku, tudíž máme dostatečnou kapacitu pro sebevětší počet poškozených.

Od okamžiku podepsání plné moci za Vás můžeme činit veskrze veškeré úkony v trestním řízení. Vždy však po Vašem souhlasu. Naším primárním úkolem bude uplatnit za Vás nárok na náhradu škody. Za výše uvedeným hlavním účelem za Vás budeme komunikovat s orgány činnými v trestním řízení, účastnit se výslechu obviněných a případně jim klást otázky, podávat návrhy na doplnění dokazování, nahlížet do spisů a činit další úkony.

Primárně od Vás potřebujeme podepsanou plnou moc. To je z hlediska nezbytných podkladů až na výjimky vše. Veškeré další potřebné podklady budeme případně řešit individuálně na základě požadavku od Policie ČR.

Pro kontrolu vedené škody Vás však prosíme o doplnění informace, jaká škoda Vám byla způsobena. Za škodu je považován rozdíl mezi vloženými finančními prostředky (např. za nákup PlatonCoinů) a případnými obdrženými platbami (v českých korunách, eurech. Nikoliv v PlatonCoinech!).

Vzhledem k tomu, že těžiště celého trestního řízení leží až v řízení před soudem, které se bude konat nejdříve za několik měsíců, je role poškozeného, respektive jeho zmocněnce v této fázi řízení zatím spíše pasivní. V současné době se soustředíme na to, abychom mohli poskytnout naše služby společného zmocněnce co největšímu počtu poškozených. Následný postup v řízení bude vycházet ze vzájemné komunikace s Policií ČR.

Všechny kroky budeme činit pouze po Vašem souhlasu a s Vaším vědomím.

Ano, plnou moc můžete kdykoliv odvolat.

Poštou jsme všem známým poškozeným rozesílali naši plnou moc. Totožné znění lze nalézt i na těchto webových stránkách. Jedná se o obecný vzor plné moci, kterou používáme pro naše klienty vždy, když není vyžadována speciální plná moc. Současně nám toto znění umožňuje šetřit práci a čas tím, že ji nemusíme upravovat na každý speciální případ. Tím současně klesají náklady i našim klientům. Další výhodou tohoto obecného znění je, že nemůže v řízení nastat situace, kdy by nám orgány činné v trestním řízení vyčítaly nedostatek zmocnění.

Naše klienty budeme průběžně hromadně informovat o postupu v řízení. Hlavním komunikačním kanálem v tomto směru budou tyto internetové stránky. O významných okamžicích trestního řízení budete samozřejmě informováni i individuálně, pravděpodobně prostřednictvím emailu.

Vzhledem k tomu, že trestní řízení může trvat i několik let, může se stát, že v průběhu řízení dojde i na dědické řízení. Úmrtím poškozeného přechází nárok na náhradu škody na jeho dědice, a to v rozsahu, v jakém náležel poškozenému v okamžiku jeho smrti.  Pokud byl tento nárok uplatněn ještě před smrtí poškozeného, nemusí jeho právní nástupce uplatňovat tento nárok znovu.