KONTAKT

Pokyny k vyplnění formuláře

  • Vyplňte prosím kontaktní údaje a přiložte požadované dokumenty.
  • Pole označená * jsou povinná
  • Pole Telefon a Email jsou nepovinná, pokud je ovšem vyplníte, budeme Vás moci v případě potřeby rychleji kontaktovat, a navíc pravidelně a častěji informovat o vývoji kauzy.
  • Původní investovaná částka – zde uveďte, kolik dohromady peněz jste investoval/a do Platon Life
  • Celková dlužná částka – původní investovaná částka po odečtení případných plateb od Platon Life. Policie ČR vypočítává škodu jako rozdíl mezi investovanými a vyplacenými částkami.
  • Podrobnosti transakcí – zde vysvětlete, na jakém základě je vypočtena celková dlužná částka. Toto vysvětlení nám pomůže urychlit přihlášení Vaší pohledávky do řízení.
  • Plná moc – zde
  • Všechny zaslané doklady procházejí kontrolou. V případě potřeby doplnění nebo upřesnění Vás budeme kontaktovat. 
  • Pokud chcete provést ZMĚNU nebo DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ po odeslání formuláře, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailu na adrese poskozeni-platonlife@petrasrezek.cz nebo telefonicky na čísle 722 931 553. Neposílejte prosím formulář znovu.
  • Po vyplnění formuláře Vám bude zaslána zálohová faktura k uhrazení zálohy ve výši Kč 3.000 + DPH 21%, která by dle našeho názoru a zkušeností měla pokrýt celé naše náklady trestního řízení.