Aktualita

Vážení klienti, rádi bychom Vás informovali o současném průběhu trestního řízení. Podle informací od Policie ČR by měla přibližně v polovině tohoto roku skončit fáze policejního vyšetřování. Policie se
v této fázi soustředí na obstarávání důkazů proti stávajícím obviněným a zjišťuje, zda lze obvinit další
osoby.


Policie samozřejmě dále hledá majetek obviněných, který by bylo možné zajistit. Daří se nacházet
nové zahraniční bankovní účty, nicméně k rozšiřování zabaveného majetku zatím dochází po menších
kouscích. Na výraznější posun tak zatím stále čekáme. Stále tedy platí, že v poměru k celkové výši
způsobené škody je zatím zabavená částka v řádu jednotek procent. Míra uspokojení jednotlivých
poškozených však může být vyšší v důsledku toho, že zatím se nám z celkového počtu 3 000
poškozených přihlásilo necelých 400 klientů. Zabavené prostředky budou totiž následně rozdělovány
pouze těm poškozeným, kteří se se svým nárokem přihlásí.


Následující fází trestního řízení je soudní proces, nebude-li vyvráceno podezření ze spáchání trestné
činnosti. K tomuto dodáváme, že podle vyšetřovatele zatím provedené důkazy nasvědčují tomu, že
skutečně docházelo k páchání trestné činnosti. Jeho začátek se bude odvíjet především od toho, za
jak dlouho si státní zástupce a soud nastudují spis. Samotnou délku soudního procesu je nyní téměř
nemožné předvídat. Vezme-li se však v potaz rozsah spisového materiálu, množství poškozených,
výše způsobené škody a možná odvolání, je zapotřebí počítat s tím, že pravomocné rozhodnutí může
v této kauze padnout až za několik let. K vrácení části zajištěných peněz však může za určitých
okolností dojít již dříve.

O autorovi

admin