Aktualita

Vážení klienti a další poškození věřitelé projektu Platon Life, rádi bychom Vás informovali o dalších novinkách z kauzy. Nejprve bychom však rádi uvedli, že dosud nezastoupení poškození mají stále možnost se se na nás obracet s žádostí o právní zastoupení. Zákon v tomto ohledu stanoví pouze to, že nárok na náhradu škody musíme za poškozené vznést před zahájením dokazování před soudem. Konec této lhůty v následujících měsících neočekáváme.

V současné chvíli pomalu končí policejní vyšetřování. S ohledem na nedávné informace však nejsme schopni potvrdit, že skončí v polovině tohoto roku. Důvodem zdržení je, že policie potřebuje více času na identifikaci dalších poškozených a shromáždění důkazů proti dalším osobám, které ještě mohou být obviněny. Pokud by ještě došlo k rozšíření trestního stíhání, mohlo by to vést k zajištění dalšího majetku. Stále však očekáváme, že ke skončení vyšetřování dojde v tomto kalendářním roce.

Často se na nás také obrací klienti s žádostí o radu, zda mají odprodat své PlatonCoiny či postoupit svou pohledávku na náhradu škody. V tomto ohledu nejsme schopni s jistotou říci, že daná transakce je bezpečná nebo naopak se jedná o jasný podvod. Pokud však o odprodeji uvažujete, mějte alespoň na paměti následující rizika.

Mnoho nabídek odkupu je spojeno s poskytnutím nějakého typu investice. V tomto ohledu existuje PODSTATNÉ riziko, že se jedná pouze o snahu, jak využít Vaší tísně a vidinou snadného vrácení ztracených peněz z Vás vylákat další peněžní prostředky, o které můžete přijít také. Další riziko může vzniknout, pokud cena za odkup pohledávky nebo PlatonCoinů není splatná ihned. Níže uvádíme modelovou situaci, která může nastat, pokud je odkupující osoba tajně dohodnutá s obviněnými.

Pokud svou pohledávku převedete a nebudete mít s kupujícím sjednanou okamžitou splatnost kupní ceny (ale bude třeba až za 3 měsíce), nebo splatnost přes advokátní úschovu, tak se může stát, že kupující po odkoupení Vaší pohledávky uzavře s dlužníkem (obviněným) dohodu, ve které deklarují, že dluh vůči dlužníkovi byl zcela splacen (ani k tomu nemusí dojít). Nebo mohou uzavřít dohodu, ve které kupující dlužníkovi odpustí splacení dluhu. Tím dojde k zániku pohledávky vůči dlužníkovi. Jakmile by nastala splatnost kupní ceny, kupující Vám ji nemusí zaplatit. V takovém případě musíte kupní cenu vymáhat (což znamená další náklady) a není vyloučené, že v následné exekuci se ukáže, že kupující ve skutečnosti nemá žádný majetek (například všechno má přepsané na rodiče, přítelkyni…). Tím pádem byste v podstatě neměli možnost, jak své peníze za odkup získat. Máte však možnost odstoupit od kupní smlouvy pro její porušení kupujícím. V takovém případě se stáváte opět vlastníkem pohledávky vůči dlužníkovi (obviněnému). Jenže zjistíte, že po dlužníkovi už nemůžete nic vymáhat, protože kupující v mezičase (než nastala splatnost kupní ceny) způsobil zánik Vaší pohledávky vůči dlužníkovi (obviněnému) tím, že s ním uzavřel zmiňovanou dohodu o prominutí dluhu nebo ve které deklarovali, že byl dluh splacen. 

S ohledem na výše uvedená rizika obecně NEDOPORUČUJEME přistupovat na nabízené odkupy pohledávek nebo PlatonCoinů.

Také připomínáme, že v trestním řízení byly soudem určeny pouze dvě advokátní kanceláře, které mohou zastupovat poškozené. Usnesení soudu naleznete pod odkazem „Usnesení“ ve sloupci vpravo. Pokud by Vám kdokoliv jiný nabízel právní služby v trestním řízení, jedná se podvodnou nabídku.

O autorovi

admin